Suurennettu kartta

Espoon pappilan metsäkartta 1780

Uudenmaan ja Hämeen läänin maanmittarin viransijainen Fredrik Johan Christeen mittasi geometrisesti Espoon pitäjän pappilan metsäalueen Hakjärven luona vuonna 1780. Metsäalue sijaitsi Hakjärven länsi-pohjoispuolella ja rajoittui Nuuksion (Nuox) ulkomaahan sekä Gumbölen ja Nupurin (Nupurböle) kyliin. Rajapaikan numero 5 pohjoispuolelle on karttaan piirretty Lahajärvi, joka on nykyinen Lajalampi. Kartoitettu alue on erittäin mäkinen. Hakjärvi sijaitsee nykyisen Nuuksion Pitkäjärven kaakkoispuolella, Nupurinjärven koillispuolella ja Bodominjärven länsipuolella.

Maanmittari Christeen on kuvaillut ja mitannut viljellyn maan ja metsämaan erikseen. Maaperältään ja puustoltaan erilaiset maat on eritelty tarkasti lähes isojakokarttojen tapaan ja merkitty sekä karttaan että selitykseen eri kirjaimilla. Erilaisten alueiden pinta-alat ovat sarakkeissa tynnyrin- ja kapanaloina. Viljellystä maasta (brukad marck) on kirjaimella A merkitty Hakjärven luoteisrannalla sijaitseva saraniitty. Kirjaimella B on merkitty hiekkamaat, jotka olivat kylvettyä kaskea. Metsämaasta (Skogsmarck) C oli kuusta kasvavaa suoperäistä maata, D kuusta kasvavaa mäkistä maata ja E kuusta sekä koivua kasvavaa korpea. Kirjaimella F on merkitty kiviset kukkulat, joissa oli vanhoja mäntyjä. Christeen on edelleen eritellyt koivua sekä kuusta kasvaneet kiviset kukkulat (G), kasketut tasaiset maat (H), nevat, joissa oli pieniä mäntyjä (I) ja mäet, joissa oli vanhoja mäntyjä (K).

HH

Lähteet: Riksarkivet, Tukholma. Utsl. handl. 1782 10/12 (ang. besvär över Esbo sns ägo deln. rätts dom i mål rör. Esbo prästgård), bl. 5. Geometrisk Charta över Espo Sockns Prästegårds Skog Wid Hackjärvi, innom Nuox Råår belägen Uti Nylands Län Raseborgs Östra Härad och Espo Sockn. Författad År 1780 jgenom Fred: Ioh: Christéen; Ekstrand, Viktor, Svenska Landtmätare 1628—1900. Biografisk förteckning. Umeå & Uppsala 1896—1903.

PALUU HAKEMISTOON