Suurennettu kartta

Raaseporin kuninkaankartanon verollepanokartta 1728

 

Uudenmaan ja Hämeen läänin ylimääräinen maanmittari Anders Mörn mittasi geometrisesti Raaseporin kuninkaankartanoon kuuluvan alueen vuonna 1728. Se kuului nyt everstin virkatalona määräjakoislaitokseen, ja sen vuoksi se mitattiin verollepanoa varten. Kartassa kuvattu alue on erittäin laaja ja jatkuu merenrantaan asti. Alue kuuluu nykyään Tammisaareen.

Karttapiirroksessa Mörn on käyttänyt lähinnä vihreän eri sävyjä metsäalueilla, missä niityt erottuvat tummemman vihreinä. Vesistöjä on väritetty sinisiksi. Alueen muodon takia pohjoinen on karttapiirroksessa vasemmalla. Karttaselityksessä Mörn kertoo metsää löytyvän tarpeeseen. Alueella oli vielä myös hirsimetsää ja laitumet olivat hyvät. Maaperästä Mörn ei ole tehnyt mitään merkintöjä. Tarkemmat tiedot erilaisista metsäalueista hän on merkinnyt suoraan karttaan.

Kylän lähellä sijaitsi koivu- ja kuusimetsää sekä katajaa kasvavia paikkoja ja kaskia. Snappertunan kappelikirkon eteläpuolella joen (nykyään Raseborgs å, linnan kohdalla Slottsströmmen) varrella ovat 1550-luvulla autioituneen Raaseporin linnan rauniot (A). Linnanraunioiden itäpuolelle on merkitty kirjaimella B paikka, jossa kerrottiin sijainneen ”Raaseporin kaupungin” (en Stad Kallad Rassborgs Stad). Mörn kirjoitti karttaselitykseen, että ”kuitenkaan sieltä ei löydy enempää raunioita kuin pieniä kiviröykkiöitä”. Linnanraunioiden itäpuolella oli koivikkoa ja kuusikkoa. Nykyään tämän metsäalueen nimenä on Bakskogen. Linnanraunioiden ja joen etelä- ja lounaispuolella oli hyvä suuri laidunmaa, missä kasvoi kuusi- ja mäntymetsää sekä nuorta ja vanhaa koivikkoa. Nykyisin osa alueesta tunnetaan nimellä Hästöbäcksskogen. Jokea alaspäin mentäessä sen itäpuolella oli tuolloin pajukkoa ja koivikkoa. Siellä kasvoi myös leppää, kuusta ja vähän mäntyjä. Tämän alueen eteläosaa kutsutaan nykyisin nimellä Kopparnässkogen. Meren rannalla olevat saaret Mörn on luetellut nimeltä, mutta niiden maaperästä tai puustosta ei ole mitään mainintoja.

HH

Lähteet: KA. MHA. B16a 1 1a1. Geometrisk Delineation Och Beskrifning Öfwer Raszborgs Konungsgård Belägen utj Raszborgs Wästra Härad Och Karis Sochn, som Öfwersten af Nyland och Tafwastehuus Lähn Efter Indehlnings Wärcket till Löhn är Anslaget, och Lickmätigt Höga ordres nu kommer aff Skattlägias. Afmät Åhr 1728 af And: Mörn; Ekstrand, Viktor, Svenska Landtmätare 1628—1900. Biografisk förteckning. Umeå & Uppsala 1896—1903; Gardberg, C. J. & Welin, P. O., Suomen keskiaikaiset linnat. Keuruu 1994.

PALUU HAKEMISTOON