Suurennettu kartta

Askaisten Karvatin kylän kartta 1703

Turun ja Porin läänin ylimääräinen maanmittari Magnus Bergman mittasi geometrisesti silloisen Lemun pitäjän Karvatin kylän vuonna 1703. Nykyisin kylä kuuluu Askaisiin. Koko kylä oli vuonna 1566 annettu lahjoituksena Villnäsin rouva Gertrudille. Neljästä rälssitalosta kaksi oli maksanut veronsa Klaus Flemingin perillisille, ja kahden talon verot olivat menneet Hannulan omistajille. Rälssimaan omistajat olivat nyt saaneet Karvatin tilalle toisen omistuksen, ja Karvatti oli muuttunut kruununmaaksi.

Karvatin kylä sijaitsi meren rannalla. Lännessä oli Mynämäenlahti, nykyään Mynälahti. Tammisto-nimisessä saaressa kasvoi mäntyä ja vähän leppäpuskia. Nykyään se on kasvanut kiinni mantereeseen ja on Tamminen-niminen niemi, jonka eteläpuolella sijaitsee Nukkilanlahti ja pohjoispuolella Karvatinlahti. Äärimmäinen merelle työntyvä niemi on nykyään Karvatinniemi.

Kylässä oli metsää Bergmanin mukaan jotensakin joka talolle, mutta aidaksia, polttopuuta ja seipäitä saatiin kehnosti. Kylän pohjoispuolisten vainioiden ympärillä oli jopa kelvollista hirsimetsää, mutta muualla kasvoi mäntyä ja hieman kuusta kallioisessa maastossa. Laitumet olivat vähäiset; pientä kuusikkoa ja katajapuskia kasvava laidunhaka sijaitsi kylän eteläpuolella. Kylässä oli 2 tuulimyllyä.

Bergman laati kaikki karttansa tarkasti ja selkeästi, mutta hän käytti niissä hyvin vähän värejä. Karvatin kylän kartassa hän on värittänyt niityt vihreällä ja vesistöt sinisellä värillä. Pellot erottuvat hyvin vaakaviivoituksensa takia. Tuulimyllyt ovat keltaisia ja talot punaisia/vihreitä. Kylän metsäalueille on karttaan kirjoitettu, millaista metsää eri paikoissa kasvoi. Myös mäkiä ja kallioita Bergman on esittänyt sekä piirroksin että tekstein. Karvatin kylän alueen muodon takia kartta on laadittu siten, että pohjoinen on karttapiirroksessa oikealla.

HH

Lähteet: KA. MHA. A2 12/1. Karfwatti I Åbo Lähn, Wirmo Härad, och Lemo S: Hwilcken by hafwer hustru Gertru Till Willnäs d. 22 Febr. 1566 bekommit, och I desz Ställe Vpdragit Karis Böhle Hemman som är Lagdt Vnder Åbo Slått, dät Öfrige Wederlaget j Iönköpingz, Cronoborgz, och Elfzborgz Lähner. Aff Vnderskrefwen Afmädt Anno 1703; Ekstrand, Viktor, Svenska Landtmätare 1628—1900. Biografisk förteckning. Umeå & Uppsala 1896—1903.

PALUU HAKEMISTOON