Suurennettu kartta

Kartta Kemiön Söderlångvikin kylästä 1693

Turun ja Porin läänin ylimääräinen maanmittari Johan Vettervik mittasi geometrisesti Kemiön pitäjän Söderlångvikin kylän 1693 ja teki havainnot kaikista ”huomattavista asioista”, myös niiden laadusta ja määrästä (Qualitet et Quantitet). Vettervikin kartat ovat pikkutarkkoja ja täynnä detaljitietoja, mutta väritys on niukkaa. Hän on selostanut metsäalueita sekä karttaselityksessä että karttapiirroksessa. Söderlångvikin kylä sijaitsi nykyisen Långvikenin pohjoisrannalla. Siellä oli tuolloin kolme viljelyksessä ollutta taloa: Nårrgården (1), Millangården (33) ja Södergården (46). Suuri nykyinen Långvik udden oli vuonna 1693 täysin asumaton lukuun ottamatta sen länsirannalla sijainnutta pientä mäkitupaa (numero 57), jonka ympärillä oli pieni peltotilkku. Långvik uddenin länsipuolella oleva lahti on nykyään nimeltään Purunpää viken.

Karttaselityksen mukaan kylän ulkomaat (uthrymme) koostuivat enimmäkseen korkeista, suurista ja kivisistä mäistä ja osaksi kukkuloista. Sieltä löytyi kuitenkin tarpeeksi laitumia ja muutamia paikkoja kaskeamiseen. Kylässä ei ollut paikkaa kytömaalle (Kytteland). Vettervik ei mainitse karttaselityksessään mitään peltojen ja niittyjen raivaukseen sopivista paikoista. Metsää riitti malkoihin, polttopuuksi, aidaksiin, seipäisiin ja lehdeksien tekoon. Tuohta oli aiemmin otettu metsästä, mutta nyt sen saantiin ei katsottu löytyvän mitään paikkaa. Aiemmin kylän metsistä oli saatu jopa veneenrakennukseen sopivaa puutavaraa. Metsää oli riittänyt talonrakennukseen, ja järeämpää puuta oli myös sahattu, sillä karttaan on numerolla 58 merkitty sahamylly. Kylässä oli sahamyllyn lähellä kaksi autioitunutta yhden kiviparin jalkamyllyä (molemmat numerolla 59), joista toisen vieressä sijaitsi myllärintupa.

HH

Lähteet: KA. MHA. A2a 21/1. Geometrisk Afmätning, Delineation Öfwer Söder Långwijkz By I Åbo Lähn, Halliko Härad och Kimmitto sochn Belägin, Med alle Des underliggiande notable, Till Hwar[s] Qualitet et Quantitet, Observerade anhörigheet; Ekstrand, Viktor, Svenska Landtmätare 1628—1900. Biografisk förteckning. Umeå & Uppsala 1896—1903.

PALUU HAKEMISTOON